Privacy verklaring

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Het bestuur van de Fotobond hecht veel waarde aan jouw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens die door de Fotobond worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden van de Fotobond, dat jouw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

De Fotobond Kennemerland beheert de website www.fotobondkennemerland.nl Daarnaast bestaan er websites van de clubs binnen de Fotobond Kennemerland. Indien het privacyreglement daarop geplaatst is, geldt dat reglement ook voor die afdeling.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De Fotobond verzamelt of gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die horen bij de gebruikelijke activiteiten van de Fotobond. Zoals het bijhouden van de ledenadministratie en inschrijving voor cursussen en wedstrijden. Uiteraard moet ook de contributiebetaling worden bijgehouden.

We delen jouw gegevens niet met derden.
Persoonsgegevens.

De Fotobond vraagt vooral gegevens die belangrijk zijn om jouw lidmaatschap te administreren, zoals naam, adres en telefoonnummer. Verder kunnen we je bereiken via email en wordt bijgehouden van welke fotoclub jij lid bent. Als je een bepaalde functie of taak binnen de vereniging hebt, leggen we dat uiteraard ook vast. En natuurlijk houden we bij of je contributie betaalt. Dit zijn de gebruikelijke zaken die spelen binnen elke hobby club of -vereniging. We vragen je nooit naar gegevens die in de wet omschreven zijn als Bijzondere Persoonsgegevens.

Hoe zit het met foto’s?

In de privacywetgeving gaat het om persoonsgegevens, niet om afbeeldingen. De regels voor het publiceren van een foto zijn niet veranderd. Bij publicaties moet gelet worden op auteursrecht en portretrecht, net als voorheen. Met één bemerking: Als iemand goed herkenbaar op een foto staat (denk dan aan een duidelijke portretfoto), kan dat een persoonsgegeven zijn. Dan mag die foto wel genomen worden, maar kunnen beperkingen gelden bij het in de openbaarheid brengen (publiceren).In dit geval draagt de fotograaf alle verantwoording, en dient dit met de persoon die op de foto staat te communiceren. (beste is het om dit op papier te zetten, doe het per email dat is minder officieel) 

Hoe zit het met de fotoclubs die zijn aangesloten bij de Fotobond Kennemeland?

Er zijn ongeveer 14 fotoclubs aangesloten bij de Fotobond Kennemerland. Deze hebben een vergelijkbaar privacybeleid, maar dat kan per club iets verschillen. Daarom gelden voor de clubs de regels die ze zelf in hun privacyreglement hebben vastgesteld. Dat reglement is meestal op de website van de club geplaatst.

Wedstrijd reglement Fotobond afd. Kennemerland