Opzoek naar een mentor ?

fotobond

Ruud Gort

 

Woont in Amsterdam
T: 06-24670522
E: fotografie@ruudgort.nl
W: www.ruudgort.nl

 

Ervaring
Als fotoliefhebber ben ik begonnen met het doorlopen van de opleiding op de school voor fotografie in De Haag, nu onderdeel van de kunstacademie. Waarna ik de grote stap heb genomen om mij te vestigen als fotograaf. 

In de loop der jaren heb ik een grote diversiteit aan opdrachten mogen doen voor o.a. Greenpeace, Stadschouwburg Amsterdam, Ministerie van Buitenlandse zaken, Dogtroep, BKB, ZIN magazine en Hornbach. 

Verder heb ik o.a. les gegeven voor; Canon, de Fotoacademie Amsterdam, het NIDF en heb ik diverse workshops gegeven voor o.a. de Postcode loterij (beter leren kijken).

Als mentor heb ik diverse fotogroepen begeleid waaronder fotogroep H3 en fotogroep Haarlem. Daarnaast heb ik diverse keren werk mogen beoordelen en bespreken voor de Fotobond Kennemerland.


Visie:
Niets is wat het lijkt:
Dat wat we waarnemen is interpretatie, vervorming, invulling en aanvulling van de werkelijkheid. We vormen in onze gedachten een eigen verhaal, voortkomend uit wat we zowel intern als extern beleven.

Als mentor sta ik voor een onderzoekende, een vraag stellende benadering:

Wat zie je echt als je kijkt naar een foto? 
Wat beleef je als je kijkt naar een foto?
Wat wil je vertellen met jouw foto?
Hoe vertaal je jouw idee naar een foto?

Op welke wijze kan techniek worden benut om je beeldverhaal vorm te geven ?
Vanuit deze visie begeleid ik (amateur) fotografen in hun proces. 

Werkwijze:
Mijn werkwijze is gericht op prikkelen, onderzoeken en stimuleren. 
Onderzoeken waar ligt jouw ontwikkeling, waar ligt jouw richting?
Prikkelen in durven nieuwe en onbekende wegen in te slaan en verder te gaan dan de begaande paden. Stimuleren om jouw doel, jouw beeldverhaal zichtbaar te maken.
Door het geven van verrassende en inspirerende opdrachten zullen deze aspecten ruimschoots aan bod komen.
Bij het bespreken van foto’s gaan we samen kijken naar; hoe lezen we een foto, hoe zet je jouw idee om in een pakkend beeld, hoe maak je van een stapel foto’s een serie en wat kun je doen om je beeldverhaal te versterken.

 Ben je geïnteresseerd geraakt of wil je meer weten? Voel je vrij om contact met me op te nemen om samen te kijken wat ik voor jullie fotogroep kan betekenen!

Louis Visseren

 

Woont in Amsterdam
T: 06 25365442
E: louis.visseren@gmail.com
W: www.viesereine.nl

Ervaring
Free lance fotograaf. Reisfotografie, (bedrijfs)reportages, product- en portret fotografie. Docent
fotografie en fotobespreken. Ik studeerde in 2009 af aan de leergang fotoreflectie. Vóór die tijd
volgde ik bij bekende fotografen masterclasses. Sinds 2010 beoefen ik de fotografie als zelfstandig
ondernemer. Verder geef ik cursussen fotografie op verschillende niveaus.


Visie
Ik zoek onderwerpen die er toe doen. Via fotografie wil ik laten weten hoe ik over deze onderwerpen
denk of wat ze met me doen. Ik wil graag deze visie delen met anderen zodat fotografie ook bij vrije
tijdsfotografen meer over inhoud dan over vorm gaat.


Werkwijze
In 2015/2016 heb ik deelgenomen aan de opleiding gegeven door Corinne Noordenbos, waarbij mijn
inzicht in het gebruik van een consequente beeldtaal is verdiept. Deze inzichten heb ik geïntegreerd
in een methodische aanpak van het mentoraat.
In een niet al te grote groep worden de verschillende inzichten in fotografie met elkaar afgestemd en
als mentor zal ik trachten om fotografie als expressie- en communicatiemiddel op de voorgrond te
plaatsen. De begeleiding van de individuele deelnemer en de groep hangt af van het ervarings- en
belevingsniveau tot dan toe. Als mentor zal ik opdrachten geven die de creativiteit prikkelen en
remmingen wegnemen. Mijn doel is niet om te komen tot een eenmalige prestatie tijdens het
mentoraat, maar om een blijvende verandering aan te brengen in de manier van fotograferen,
namelijk door bewust te zijn van de beeldtaal waarin je, je uitdrukt en een consistente manier van
werken binnen je thema. Je fotoseries winnen daarbij aan samenhang en zeggingskracht. 

Armando Jongejan

 

Woont in Egmond aan Zee
T: 072-5063437 / 06-53173803
E: armandojongejan@hotmail.com
website: Armando Jongejan

 

Ervaring
Sinds de jaren tachtig, na de opleidingen reportage- en vakfotografie, ben ik als freelancefotograaf
werkzaam. Mijn vrije werk kenmerkt zich door een thematische aanpak. Regelmatig is mijn fotowerk
tentoongesteld, zoals in het Hasselblad Image Centre, Nederlands Fotomuseum, Museum voor
Fotografie in Lishui – China en tijdens het FotoFestival Naarden 2019. Sinds 1996 zijn zeven
fotoboeken van mijn werk gepubliceerd. Daarnaast verzorg ik al jaren presentaties, workshops en
jureringen, zoals twee keer per jaar in Bristol voor de Royal Photographic Society (RPS). Tevens ben ik
regelmatig gespreksleider geweest bij de BMK, Landelijke Groep Documentaire Fotografie
en CameraNatura. Tot slot begeleid en adviseer ik leden van de Fotobond om zich te ontwikkelen om
toegelaten te worden tot de BMK-groep. Tevens begeleid ik verschillende fotografen van de RPS om
een Associateship (ARPS) of Fellowship (FRPS) serie samen te stellen.

Visie
Tijdens een aantal opeenvolgende sessies wil ik de fotograaf helpen bij de persoonlijke ontwikkeling,
om het beste uit jezelf te halen, los van thema of onderwerp. Denk na hoe je dit wilt bereiken! Wat
wil je vertellen en hoe kun je dat zo helder mogelijk over laten komen? Hier ligt de nadruk op. Denk
daarbij ook aan originaliteit, zeggingskracht en de verhaallijn. Technische aspecten komen aan bod,
maar het gaat vooral om de inhoudelijke en persoonlijke benadering. Dat is voor mij de manier om
invulling te geven aan het mentoraat: een bijdrage leveren aan persoonlijke groei.

Werkwijze
Voor de eerste bijeenkomst wil ik via email van elke fotograaf weten wat je wilt vastleggen en waarin
wil je je ontwikkelen? Is het nog niet vastomlijnd, geen probleem, dan bespreken we dat tijdens de
eerste bijeenkomt. Verdiep jezelf, bekijk fotoboeken en neem eigen werk en zo nodig inspirerende
voorbeelden mee voor de eerste bijeenkomst. Elke fotograaf kiest een opdracht voor de gehele
periode van het mentoraat. Daarin komt het fotograferen naar voren, thuis raken in je onderwerp,
het realiseren van een samenhangend geheel en de presentatie. Wat is jouw stijl, jouw aanpak, je
signatuur? Samen met de andere deelnemers gaan we tijdens de bijeenkomsten daar op in: wat is
sterk, waar kun je verbeteren? Je wordt gestimuleerd om je te verdiepen en om een serie samen te
stellen die waard is om gezien te worden!
Je kunt ook denken aan een mentoraat dat gericht is op een gezamenlijk thema, expositie of
fotoboek. Dat vraagt een andere aanpak en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

 

Diana Bokje

 

Woont in regio Zuid Holland
T: 06 111 99 306
E: diana@bokje.com
W: www.bokje.com

Ervaring

Ontwikkelen en geven van fotografie- cursussen en workshops. Hoofdredacteur Fotografie, opleiding
fotoreflectie mentor en recensent/rondleider.

Visie
Ik wil anderen graag inspireren om op een andere manier te fotograferen en de ongeschreven regels
achter zich te laten en zich meer te verdiepen in hun onderwerp of hun onderwerp op een andere
manier te benaderen. Ook wil ik hen graag laten nadenken over andere vormen van fotografie. De
fotografie buiten de fotoclubs heeft zich steeds meer ontwikkeld richting de inhoud. Ik ben van mening dat foto’s het meest interessant zijn wanneer ze een verhaal vertellen, maar dat vorm de
foto toegankelijker maakt. Fotoclubfotografie zou volgens mij boeiender worden en meer jonge
leden aantrekken wanneer er een mix van vorm en inhoud wordt nagestreefd.


Werkwijze
Graag wil ik andere fotografen begeleiden in het anders kijken tijdens een mentoraat waarbij we veel
kijken naar werk van andere fotografen, ons hierdoor laten inspireren en natuurlijk zelf aan de slag
gaan al dan niet met series. Tijdens de besprekingen is er veel interactie tussen de deelnemers
waardoor je ook veel leert van de andere deelnemers.

Harry Sikkenk

 

woont in Rotterdam
T: 010-4181033 / 06-36579888
E: harry@sikkenk.nl
W: www.sikkenk.nl

 

Ervaring
Als autodidact heb ik me op veel verschillende manieren in de fotografie verdiept. Na 45 jaar is er
nog steeds de uitdaging om nieuwe wegen te ontdekken en met veel enthousiasme te blijven
fotograferen. Sinds 2000 ben ik lid van de BMK gespreksgroep en ook coördinator. Na mijn opleiding
Fotoreflectie aan de Fotovakschool heb ik verschillende masterclasses gevolgd o.a. bij Corine
Noordenbos waarbij de verschillende facetten van het geven van een mentoraat het uitganspunt
was.
Daarnaast treed ik regelmatig op als fotobespreker en jurylid voor nationale en internationale
wedstrijden.


Visie
Kennis en ervaring overdragen is voor mij het belangrijkste uitganspunt. Anderen helpen om meer uit
hun fotografie te halen. Verdiepen in een onderwerp en daardoor steeds meer zien en ontdekken
dat is voor mij het belangrijkste bij een mentoraat. Het seriematig werken geeft volgens mij de
meeste kans op succes. Je wordt als maker gedwongen om je onderwerp uit te diepen en duidelijk te
maken wat je met jouw fotografie wilt laten zien.
Bekijk meer informatie op: https://youtu.be/IIPd14TtmzU


Werkwijze
De eerste bijeenkomst is gericht op wat er zoal komt kijken bij het maken van een serie. Welke
verschillende soorten van series bestaan er, hetgeen aan de hand van voorbeelden inzichtelijk wordt
gemaakt. Daarnaast kunnen de deelnemers met voorbeeld foto’s een serie samenstellen.
Op de tweede bijeenkomst wordt het onderwerp bepaald dat voor iedere deelnemer anders kan
zijn. Het is dus geen groepsopdracht, het onderwerp of thema worden op de persoon afgestemd. De
vervolg bijeenkomsten zijn bedoeld om richting te geven en bij te sturen. Tussentijdse adviezen zijn
mogelijk.